• Zabezpečovací technika

    Nenechte druhé,
    aby si přivlastňovali něco, co jim nepatří ...

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů , a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Společnost Jatevidim.eu s.r.o. je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti Jatevidim.eu s.r.o.

Společnost Jatevidim.eu s.r.o. nepředává osobní údaje Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis.