• Zabezpečovací technika

    Nenechte druhé,
    aby si přivlastňovali něco, co jim nepatří ...

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

I.
Prodávající:
Jatevidim.eu s.r.o.
Příkop 843/4
602 00, Brno - Zábrdovice
IČ:29138167
DIČ:CZ29138167

Kupující
spotřebitel, podnikatel, státní instituce

Způsoby objednání zboží:

- písemná ( poštou, e-mailem )
- objednávkovým systémem internetového obchodu www.jatevidim.eu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí včetně odsouhlasení těchto obchodních podmínek.

II.
Ustanovení v této části obchodních podmínek se vztahují na všechny kupující.

1. Kdo u nás může nakupovat?

V našem internetovém obchodě může nakupovat kdokoliv, kdo si přečetl obchodní podmínky a reklamační řád. Nakupovat zboží na dobírku, mohou osoby s trvalým pobytem na území České republiky.

2. Ochrana dat

Osobní data našich klientů získaná při registraci chráníme ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje kupujících jsou prodávajícím využívána výhradně za účelem evidence uzavřených kupních smluv a pro jejich řádné plnění ze strany prodávajícího. Kupní smlouva jakožto osobní údaje v ní uvedené je uložena v archivu prodávajícího po dobu 3 let od uzavření smlouvy. Kupujícímu je umožněno nahlédnout do archivovaných osobních údajů vždy po předchozí domluvě a to výhradně v sídle prodávajícího. Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje, že s uložením osobních údajů za výše uvedených účelem bezvýhradně souhlasí.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše společnost respektuje zákon na ochranu osobních údajů, nezpřístupňujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

3. Podmínky prodeje

Pozorně si prohlédněte všechno zboží a vyberte si daný druh zboží, o který máte zájem. Informace o produktech uvedené na internetových stránkách mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od daného zboží.

Pro nákup e-obchod se neprovádí žádná registrace. Objednávka se provádí pouze kliknutím na košík u požadované položky zboží. Poté do objednávkového formuláře vyplníte Vaše zasílací, popřípadě fakturační údaje a objednávku odešlete. Speciální přání, jako třeba barvu zboží, napište do kolonky „poznámky“. Po úspěšném vyplnění a odeslání objednávky vám přijde informační email.

Pokud Vám tento informační email nedojde, prosím kontaktuje nás. U veškerého zboží prodávaného v internetovém obchodě jsou ceny s DPH a včetně všech případných poplatků a příspěvků. Veškeré změny cen jsou vymezeny. Nabídka platí do vyprodání zásob (včetně akčního zboží a výprodeje). Ceny jsou platné v době objednání.
V případě chyby v objednávce, kterou kupující učinil je oprávněn odstranit prostřednictvím emailu zaslaného prodávajícímu do 24 hodin od učinění objednávky.
Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Pro jejich storno musíte kontaktovat naše pracovníky.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:
- zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně toto zboží není dostupné od výrobce,
- nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem odsouhlasení nové ceny či za účelem uzavření dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termín. Bez poplatku.
V případě zvolení platby předem (převodem na bankovní účet) při zadávání objednávky žádáme uhrazení objednávky do 10 dnů po objednání. Jinak bude objednávka stornována. V případě prodloužení dané lhůty nás informujte.

5. Dodací podmínky

Dodávky zboží realizujeme dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším čase, obvykle od 24 hod. do 2 dnů, zboží se snažíme mít skladem, ale může se stát, že zboží bude nutno objednat v tomto případě vše se zákazníkem formou e-mailu, popřípadě telefonicky.
O odeslání zboží je zákazník informován e-mailem, zboží je zasláno na adresu uvedenou na objednávce. Zboží se zasílá prostřednictvím České pošty.
Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod v českém jazyce, záruční list pokud je přibalen výrobcem.
Při úhradě zboží převodem na účet prodávajícího, bude zboží odesláno po připsání částky na účet.

6. Způsob dopravy a platební podmínky

6.1 Česká republika

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:
Platbu za zboží lze provést následujícími způsoby:
Bankovním převodem a v hotovosti při přebírání balíku od přepravce. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty (Obchodní balík).

Při objednání zboží s platbou předem, je zboží odesíláno až po připsání částky za celou objednávku včetně přepravy zákazníkem na bankovní účet prodávajícího. Bankovní účet je veden u Československé obchodní banky a.s. – 257213896/0300 , jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.

Při objednání zboží s platbou při doručení zboží (DOBÍRKOU) je zboží hrazeno kupující (zákazníkem) při přebírání zboží od přepravce.
Dopravu zboží po území České republiky zajišťuje pro české zákazníky Česká pošta.
Sazby přepravy pro balíky od 0 kg - do 30 kg
• Česká pošta - platba za přepravu převodem ( Objednávka je uhrazena celá před odesláním zákazníkovi ) - 99,- Kč v.č. DPH
• Česká pošta - platba za přepravu dobírkou ( Objednávka je hrazena zákazníkem při přebírání zboží od přepravce - hotově ) - 129,- Kč v.č. DPH .
Při objednávce zboží nad 3999,-Kč vč. DPH je doprava Zdarma.

Tato sleva z ceny dopravy se nevztahuje na objednávky, jejíž celková hmotnost přesáhne 50 kg. Zde je doprava řešena individuálně se zákazníkem dle hodnoty objednávky.

6.2. Osobní odběr

V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno. Osobní vyzvednutí je možné po telefonické dohodě.
Při osobním odběru je kupující povinen si překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího. Na zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebude brán zřetel.

6.3. Odběr od přepravce

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu. Sepište s přepravcem záznam o poškození a zboží nepřebírejte a ihned nás o dané záležitosti informujte.
Při dodání zboží jeho doručení na uvedenou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí a zjevné vady zboží je povinném reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží.

6.4. Škody a vlastnické právo ke zboží

Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.
Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícím.

7. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


8. Servis záruční a pozáruční
Zboží, které si u nás zakoupíte, chráníme před neoprávněným zásahem nekompetentních osob, který by mohl způsobit poškození, poničení či nefunkčnost zboží. Ke zboží poskytujeme záruku pro spotřebitele v souladu s občanským zákoníkem. Rovněž poskytujeme pozáruční servis, který zajišťují kompetentní osoby, které jsou pečlivě seznámeny s technickými parametry každého zboží.

Zboží je opatřeno ochrannou pečetí, která brání neoprávněnému zásahu do zboží. V případě poškození ochranné pečetě nejsme schopni deklarovat uznání reklamace či zajištění opravy v případě poruchy zboží, na které se nevztahuje záruka.
S ohledem na ochranu zboží, které je Vaším majetkem, nepoškozujte ochranou pečeť, ale v případě potřeby kontaktujte naši společnost, která zajistí opravu.

III.
Ustanovení v této části se týkají pouze spotřebitelů, tedy osob, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají kupní smlouvu s prodávajícím. Záruka, odstoupení od smlouvy a případná reklamace osob, které nejsou spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se řídí obecně právními předpisy, zejména však zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9. Záruka pro spotřebitele
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. U výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen písemný projev vůle o odstoupení od smlouvy. Nejlépe tedy odešlete dopis (nejlépe emailem) na provozovatele e-shopu s textem: "Chci jednostranné odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis a následně kopii přibalte ke zboží. Zboží doručte zpět na adresu provozovatele e-shopu.
Žádáme zákazníky, aby zboží, které budou odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, bylo pokud možno odesláno v původním obalu od výrobce, neneslo známky použití, bylo nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi.

Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit. Zákazník bere tímto na vědomí, že zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem přijato.

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a doručení dobropisu na vrácenou částku, která musí být podepsána kupujícím. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude účtováno 45,- Kč za náklady spojené s odesláním, při převodu částky na účet – bez poplatku.

Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozích odstavců mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zestárnutí a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

11. Reklamace zboží spotřebitelem

V případě závady na zboží nás kontaktujte, bude Vám zaslán reklamační list, který přiložíte ke zboží. Budete rovněž informováni, jak se bude s reklamací postupovat. Nezasílejte nám zboží bez reklamačního listu (reklamační list souží k popisu závady kupujícím), kopie dokladu o zakoupení, aby mohla být reklamace rychle vyřízena a nemusely se od Vás žádat další podklady. Reklamace se vyřizují do 30 dnů.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se vystavujete riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

IV.
Ustanovení v této části obchodních podmínek se vztahují výhradně na podnikatele.
12. Smluvní pokuta
Při neuhrazení námi vystavené faktury v termínu, bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

V.
Ustanovení v této části obchodních podmínek se vztahují na všechny kupující.

13. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odeslanou objednávkou lze do 24 hodin zrušit, nebo upravit a to zasláním informací na e-mail prodejce, popřípadě telefonicky, po této lhůtě je kupující odeslanou objednávkou neodvolatelně vázán.

Fotky produktů vystavených v internetovém obchodě www.jatevidim.eu jsou pouze ilustrativní fotky, u některých produktů může být barevnost produktu odlišná, což je způsobeno výrobci daného zboží. V případě dalších potřebných informací k produktům nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Obchodní podmínky ze dne 1.1.2014