• Zabezpečovací technika

    Nenechte druhé,
    aby si přivlastňovali něco, co jim nepatří ...

Historie zabezpečení

Ochranu majetku můžeme najít již v daleké lidské historii, kdy člověk jakmile se začal usazovat na jednom místě. Začaly se budovat sídla, shromažďoval majetek a to přinášelo i potřebu ho chránit. Zpočátku se k ochraně používali zvířata, palisády, závory, obranné mechanismy s nástražnými pastmi, a jiné propracované systémy, které bránili k neoprávněnému vniknutí.

Postupem času se zabezpečovací systém vyvíjel k dokonalosti až na současnou podobu elektronického zabezpečovacího systému.
Prvním průlomový obdobím v zabezpečovací technice, bylo 18 – 19 století, kdy probíhala průmyslová revoluce. Prvním člověkem, který si nechal patentovat Elektronický zabezpečovací systém je v roce 1853 Augustin Pope. Systém fungoval na propojení kontaktů umístěných na dveřích a oknech s baterií a zvonkem.

Průkopníkem se však v zabezpečovací technice stal Edwin T. Holmes, který od Popa patent koupil a vývoji zabezpečovacího systému se aktivně věnoval. K neuvěření je, že zabezpečovací systém, který dokázal hlídat objekt a předat informaci centrální jednotce v případě otevření dveří či oken, vznik o dvacet let dříve, jako takové vynálezy mezi které patří telefon nebo žárovka.

Dalším průlomovým obdobím byla spolupráce Edwina T. Holmese s Grahamem Bellem. Bell oslovil Holmese, zdali by na jeho rozvodech mohl otestovat přenos hlasu. Holmes s tím souhlasil a díky tomu v roce 1876 došlo k vzniku prvního telefonu. Je k neuvěření, že telefon, bez kterého si dnes nemůžeme představit naše životy, vznik díky zabezpečovací technice a asi ani není náhodou, že tyto dva vynálezy jsou spolu nepostradatelně propojeny až do dnes.
Na začátku se používali kontaktní spínače s nástražným drátem či drátová destrukční čidla o více jak sto let později, na začátku 20tého století se začali používat čidla pracující na principu setrvačnosti, kyvadla, vibrační kontakty či inerciální senzory pro zjištění polohy.

Druhým průlomovým obdobím, byla druhá světová válka. V tomto období vznikají první elektronická čidla, magnetické kontakty či prostorová čidla.  Pro zajímavost - v současné době nejpoužívanější detektor pohybu PIR, vznikl v roce 1975.

V naší zemi jsme se otázkou zabezpečovací techniky výrazně z historického pohledu nezabývali. Do roku 1989 pár firem, jako například Tesla nebo Metra, vyráběly komponenty k zabezpečovací technice. Změnu pohledu na zabezpečovací techniku přineslo období převratu v roce 1989, kdy začalo docházet k nárůstu kriminality a lidé začali o zabezpečení projevovat čím dál větší zájem.

Internetový obchod

Navštivte náš internetový obchod, kde si můžete zakoupit již hotové zabezpečovací GSM alarm sestavy a příslušenství.

eBook ke stažení

Stáhněte si zdarma náš eBook a získejte informace o tom, co si představit pod pojmem zabezpečovací technika, k čemu slouží a proč je dobré jí mít.

captcha